Päivittäminen KASÖÖRI.NET 2013 ohjelmaan

Posted on Posted in Ohjeet

Muutamaa poikkeusta lukuunottamatta, KASÖÖRI.NET 2013 ohjelmaa ei voida asentaa samaan tietokoneeseen kuin aiempaa KASÖÖRI.NET 2009 ohjelmaa. Tässä ohjeessa kuvataan ne asiat, joita versionvaihdossa tulee ottaa huomioon.

KASÖÖRI.NET 2013 on suunniteltu 64-bittisiin käyttöjärjestelmiin, tämän takia sitä ei voida asentaa vanhoihin 32-bittisiin käyttöjärjestelmiin. Tästä syystä päivittäminen KASÖÖRI.NET 2009 ohjelmasta KASÖÖRI.NET 2013 ohjelmaan tarkoittaa käytännössä myös tietokoneen vaihtoa. Etuna tässä on se, että voitte jatkaa vanhan ympäristön käyttöä kunnes uusi ympäristö on valmis ja konfiguroinnit kohdallaan.

Poikkeuksena tähän ovat ne KASÖÖRI.NET 2009 asennukset, jotka on tehty jo manuaalisesti 64-bittisiin ympäristöihin. Niissä voidaan asentaa vain uusi KASÖÖRI.NET 2013 versio ja aloittaa sen käyttö.Suosittelemme kuitenkin näissä ympäristöissä, että vanhan KASÖÖRI.NET 2009 version asennus poistetaan. Vanhaa versiota ei voida käyttää kun uusi versio on otettu käyttöön.

Uusi KASÖÖRI.NET 2013 perustuu Microsoft SQL Server 2008 tietokantaan, edellinen KASÖÖRI.NET 2009 perustui SQL Server 2005 tietokantaan. Päivityksen yhteydessä on vanhat tiedot siirrettävissä vanhasta uuteen järjestelmään.

Ennen päivitykseen ryhtymistä, tarkista seuraavat asiat:

  • Sinulla on lisenssikoodi uuteen KASÖÖRI.NET 2013 ohjelmaan. Huomaathan, että lisensointikäytäntö on muuttunut,lisätietoja osoitteesta myynti@pssoft.fi
  • Jos päivität verkkoympäristöä, sinun tulee päivittää KAIKKI verkon työasemat yhtä aikaa. Samaa tietokantaa ei voi käyttää sekä KASÖÖRI.NET 2009 että KASÖÖRI.NET 2013 versiot !!

Päivitys tapahtuu seuraavasti.

  • Asennetaan uusi KASÖÖRI.NET 2013 ohjelma.
  • Varmuuskopioidaan vanha KASÖÖRI.NET 2009 ohjelman tietokanta
  • Palautetaan vanha tietokanta uuteen asennukseen
  • Syötetään uusi lisenssikoodi.

Jos päivität verkkoympäristöä, tulee ensimmäisenä päivittää se tietokone jossa tietokanta sijaitsee !

Tarkemmat ohjeet miten varmuuskopiot tehdään, löydät KASÖÖRI.NET käyttöohjeista, ks http://ohje.kasoori.net

Rahaxi OTI:n toimintaperiaate on muuttunut uudessa KASÖÖRI.NET 2013 ohjelmassa ! Uudessa versiossa Rahaxi OTI:n tulee olla aina käynnissä taustalla ja sen verkkorajapinta tulee konfiguroida käyttöön. Ohjeet tähän löytyvät KASÖÖRI.NET asennuksen jälkeen työaseman ohjeista.

Vastaa