Päivittäminen KASÖÖRI.NET 2013 ohjelmaan

Posted on Leave a commentPosted in Ohjeet

Muutamaa poikkeusta lukuunottamatta, KASÖÖRI.NET 2013 ohjelmaa ei voida asentaa samaan tietokoneeseen kuin aiempaa KASÖÖRI.NET 2009 ohjelmaa. Tässä ohjeessa kuvataan ne asiat, joita versionvaihdossa tulee ottaa huomioon. KASÖÖRI.NET 2013 on suunniteltu 64-bittisiin käyttöjärjestelmiin, tämän takia sitä ei voida asentaa vanhoihin 32-bittisiin käyttöjärjestelmiin. Tästä syystä päivittäminen KASÖÖRI.NET 2009 ohjelmasta KASÖÖRI.NET 2013 ohjelmaan tarkoittaa käytännössä myös tietokoneen vaihtoa. […]